Menu:

เขื่อนศรีนครินทร์

Picture
เขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำแควใหญ่เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ สันเขื่อนยาว 610 เมตร มีความจุมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 17,745 ลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทานการลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าการประมงและเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทางเขื่อนฯมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ : 0 2436 6046 - 8  บริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม มีรีสอร์ท แพพัก แพล่องมากมาย ติดต่อโทรศัพท์ : 0 3457 4001

การเดินทาง 
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี - ศรีสวัสดิ์) ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร 


หมู่บ้านมอญ

Picture
หมู่บ้านมอญ  มีพื้นที่ราว 1,000 ไร่เศษ มีราว 1,000 หลังคาเรือน ชาวบ้านเกือบทั้งหมดจัดเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าซึ่งไม่มีบัตรประชาชน ทำมาหากินโดยการปลูกพืชผักสวนครัวตามชายน้ำ ทำประมงชายฝั่ง  ภายในหมู่บ้านจะคึกคักและมีชีวิตชีวาในตอนเช้าและตอนเย็นชาวบ้านมีอัธยาศัยดีภายในหมู่บ้านมีตลาดมอญขายผลผลิตและอาหารการกินของชาวบ้าน อาหารป่าและข้าวของเครื่องใช้แบบมอญ นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญได้

การเดินทาง
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัว อำเภอสังขละบุรี มีสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ และสะพานปูนข้ามแม่น้ำซองกาเลียเชื่อมทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน หมู่บ้านอยู่ห่างจากอำเภอสังขละบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร


จุดชมวิวสังขละบุรี

Picture
จุดชมวิวสังขละบุรี เป็นศาลาให้มองวิวไปทางสะพานมอญเป็นจุดที่เห็นแม่น้ำไหลมารวมกันถึง 3 สายได้แก่ แม่น้ำบิคลี่ แม่น้ำรันตีและแม่น้ำซองกาเลีย ชาวบ้านพื้นเมืองเรียกว่า "สามประสบ" แม่น้ำทั้ง 3 สายไหลมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำแควน้อย เห็นทะเลสาบเหนือเขื่อนสวยงามมาก 

การเดินทาง 
อยู่ในตัวอำเภอสังขละบุรี  ห่างจากเทศบาลตำบลวังกะ  ประมาณ 8 กิโลเมตร