Menu:

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ

Picture
น้ำตกเอราวัณ
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมมีชื่อว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อลำห้วยม่องล่ายซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่เกิดจากยอดเขาตาม่องล่ายในเทือกเขา สลอบ สายน้ำจะไหลมาตามชั้นหินเป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ๆ ได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้ สายธารน้ำที่ไหลตกลดหลั่นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เสียงสาดซ่า คลอเคล้าด้วยเสียงเพรียกของนกป่า ทำให้สภาพความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นับเป็นบรรยากาศที่เรียกเอาความมีคุณค่าของป่าเขาลำเนาไพรซึมซับเข้าสู่อารมณ์ของผู้ใฝ่ความสันโดษ และรักธรรมชาติโดยแท้จริง ในชั้นที่ 7 อันเป็นชั้นบนสุดของน้ำตก เมื่อมีน้ำตกไหลบ่าจะมีรูปคล้ายหัวช้างเอราวัณ จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า “น้ำตกเอราวัณ”
การเดินทาง
รถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 56 แยกซ้ายข้ามสะพานเข้าตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ตรงไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถแล้วเดินต่อไปอีก 500 เมตร จะถึงน้ำตก
รถโดยสารประจำทาง มีรถสายกาญจนบุรี-เอราวัณออกจากสถานีขนส่ง ถ. แสงชูโต มายังตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ทุกวัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ค่าโดยสาร 26 บาท ที่บริเวณน้ำตกเอราวัณมีบ้านพักของกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 579-5734, 579-7223


อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค

Picture
อุทยานแห่งชาติไทรโยค  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี คืออำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ มีเนื้อที่ 958 ตารางกิโลเมตรหรือ 598,750 ไร่  ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2523 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ประกอบด้วยพื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติไทรโยคได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่แห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลกคือ ค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีขนาดความยาวหัวและลำตัว 23-33 มิลลิเมตร และ ปูราชินี  ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกอาศัยอยู่  นอกจากนี้ไทรโยคยังเคยเป็นค่ายพักแรมของทหารญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันปรากฏร่องรอยเตาหุงข้าวและซากเตาไฟอยู่ในพื้นที่  อีกทั้งยังพบร่องรอยมนุษย์ยุคหินเก่า

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

Picture
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  มีเนื้อที่ประมาณ 1,532 ตารางกิโลเมตร  หรือ 957,500 ไร่ ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรี-นครินทร์ที่มีทิวทัศน์สวยงาม  ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่  23  ธันวาคม พ.ศ. 2524  พื้นที่อุทยานฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากสร้างเขื่อนศรีนครินทร์กั้นขวางแม่น้ำแม่กลอง (แควใหญ่) โดยมีแม่น้ำ ลำห้วย ลำธารที่สำคัญหลายสายไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เช่น ห้วยแม่ขมิ้น ห้วยขาแข้ง ห้วยแม่วง เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลม

Picture
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาตะนาวศรีที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยสัตว์ป่านานาชนิด สถานที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้ และเป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530  มีเนื้อที่ประมาณ 1,497 ตารางกิโลเมตร หรือ 935,625 ไร่

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

Picture
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก มีเนื้อที่ประมาณ 1,120 ตารางกิโลเมตร หรือ 700,000 ไร่  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุด  สำหรับจุดชมวิวทิวทัศน์มี 2 แห่ง คือ ดอยต่องปะแล ซึ่งต้องจอดรถและเดินขึ้นเขาไปประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นน้ำตกจ๊อกกะดิ่นอยู่ไม่ไกล ส่วนเนินกูดดอย สามารถนำรถขึ้นไปจอดได้ เป็นจุดชมวิวทิวเขาซับซ้อนสุดสายตา มองเห็นทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณและเขาช้างเผือกซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน  อุทยานฯ และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทางคือ น้ำตกจ๊อกกะดิ่น น้ำตกผาแป น้ำตกเจ็ดมิตร ต้องติดต่อว่าจ้างเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทาง  น้ำตกเหล่านี้อยู่ในเขตตำบลปิล๊อก  ซึ่งเดิมบริเวณนี้เป็นเหมืองแร่ดีบุก วุลแฟรม เหมืองปิล๊อก ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนไทย - พม่า อุดมด้วยป่าดิบ  ปกคลุมด้วยหมอกเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในการเดินทาง แม้ว่าเส้นทางจะลาดยาง  แต่เป็นทางขึ้นเขาและมีโค้งหักศอกอยู่มากจึงต้องขับอย่างระมัดระวัง  อัตราค่าเข้าชมอุทยานฯ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท บริเวณอุทยานฯมีบริการบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ สอบถามรายละเอียด  โทรศัพท์ : 0 81382 0359  หรือ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ   จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  71180


อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

Picture
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เป็นชื่อของลำห้วยซึ่งไหลวกวนและสลับซับซ้อนผ่ากลางผืนป่ากัดเซาะเพิงผาเทือกเขาหินปูนกลายเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ประกอบกับการสะสมของตะกอนหินปูนที่ใช้เวลานานแสนนานจึงเกิดเป็นหินงอกหินย้อยประติมากรรมของธรรมชาติที่สวยงาม  ภายในอุทยานแห่งชาติลำคลองงูจึงมีถ้ำหลายแห่งที่น่าเดินทางเข้าไปสำรวจความงดงาม